Skip to main content

Query Based Traffic = ruch oparty na hasłach wyszukiwanych. reklamy pojawiają się na podstawie haseł wyszukiwanych przez osobę wcześniej

Query Based Targeting =

Contextual Ads/Data points

Native Advertising System = Naturalny system reklamy, to taki system w którym osoby odwiedzające dana stronę nie widzą różnicy pomiędzy treścią reklamowaną a publikowaną na sronie

Direct Response Advertising