Skip to main content

PolskaPszczola.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, analiz lub informacji, publikowanych w tym miejscu sieciowym oraz stronach z nim zlinkowanych, a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. PolskaPszczola.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego miejsca sieciowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

PolskaPszczola.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, w informacjach zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Strony zawierają linki do innych stron www. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam infomacji i treści.

Zobacz również:
Prawa autorskie
Polityka prywatności